Home   |  Contact        
   Examen de Licenta

Finalizarea studiilor pentru programul de studiu ”Marketing” se face prin examen de licenţă, desfăşurat în baza Regulamentului privind organizarea examenului de licenţă, ca examen sumativ care certifică asimilarea competenţelor cognitive şi profesionale care corespund calificării universitare. 
Examenul de licenţă se organizează anual, în sesiunea– iulie şi constă în două probe: 

1) proba scrisa pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate; 
2) proba orală de pregătire şi susţinere a lucrării de licenţă se face pe baza tematicii pentru lucrările de licenţă şi lista conducătorilor ştiinţifici afişate la avizierul facultăţii la începutul anului universitar.

ACTELE NECESARE
- cerere de înscriere tip - (de la secretariat);
- diploma de bacalaureat - în original si copie legalizata;
- certificat de nastere - copie legalizata;
- certificat de casatorie - copie legalizata (pentru candidatii care si-au schimbat numele dupa casatorie);
- carte de identitate – copie Xerox;
- nota de lichidare - (de la secretariat);
- chitanta de achitare a taxei de licenta, în valoare de 1100 ron (la casieria Universitatii);
- 2 fotografii – tip pasaport, realizate recent, color – pe spatele fiecarei fotografii se va nota numele complet al candidatului;
- declaratie pe propria raspundere privind originalitatea continutului lucrarii de licenta;
dosar plic;
- lucrarea de licenta copertata însotita de referatul cadrului didactic coordonator - 1 exemplar.
Precizari:
Din dosarul din secretariat (cel de la admiterea din anul I ) se vor elibera doar actele originale ( diploma de bacalaureat). Pentru inscrierea la examenul de licenta se va pregati un nou dosar care sa cuprinda actele indicate mai sus.

METODOLOGIA examenelor de finalizare a studiilor în învatamântul superior - examen de absolvire, licenta, diploma, selectie, disertatie - promotia 2020
GRAFICUL
desfăşurării examenului de LICENŢĂ
-SESIUNEA 13-15 IULIE 2020-
-SPECIALIZAREA   MARKETING-

-06.07-10.07.2020 - ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR pentru examenul de licenţă (depunerea dosarului cu acte + lucrarea copertata-1 exemplar + 1 lucrarea în format electronic pe CD + raportul de plagiat -70% originalitate minim)
-13.07.2019 – SUSŢINEREA   PROBEI   SCRISE
-14.07.2019- DEPUNEREA ŞI SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR  
-15.07.2019 – SUSŢINEREA PROBEI ORALE PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI   LA   PROBA SCRISĂ

 

DECAN,
PROF.UNIV.DR. VALENTINA ZAHARIA    

Acces rapid
 
 • Conturi Studenti
 • Forum Studenti
 • Conturi Cadre Didactice
 • Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei
 • Ministrul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
 • Ministerul Afacerilor Externe

  TURUL UNIVERSITATII

 • Copyright 2011 Toate drepturile rezervate UCDC Home   |  Contact