Home   |  Contact        
   

 

Facultatea de Marketing este autorizata sa functioneze conform HG 966/2011. UCDC, acreditata prin legea 238/2002, este evaluata institutional, de catre ARACIS cu GRAD DE INCREDERE RIDICAT, cel mai inalt calificativ care poate fi acordat unei universitati in Romania. mai mult ..

ADMITERE

 

LA UNIVERSITATEA CRESTINA "DIMITRIE CANTEMIR" SE FACE CARTE!

Programul de studii universitare de licenta: MARKETING
3 ani învatamânt cu frecventa (zi) - 100 locuri

  

Admiterea in ciclul de studii universitare de licenta se desfasoara pe baza mediei obtinute la examenul de bacalaureat. In cazul mediilor egale obtinute la admitere de catre candidatii situati pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi nota obtinuta la proba scrisa la limba romana, de la examenul de bacalaureat.

CIFRE DE SCOLARIZARE
1. Programul de studii universitare de licenta: MARKETING
              - 3 ani invatamant cu frecventa (IF) – 100 locuri

      
ACTE NECESARE ADMITERE

Inscrierea presupune depunerea unui dosar de inscriere care cuprinde urmatoarele  acte:

 1. Cerere-tip de inscriere, (formular Anexa nr.1, eliberat de secretariatul facultatii);
 2. Diploma de bacalaureat –in original si copie legalizata (sau adeverinta de absolvire a examenului de bacalaureat pentru absolventii promotiei 2015 eliberata de catre institutia de invatamant), in care se mentioneaza media generala, mediile obtinute in anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma;
 3. Diploma de licenta - copie legalizata sau adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant, in care se mentioneaza media generala, mediile obtinute in anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma, in cazul celor care doresc sa urmeze cursurile unei a doua facultati;
 4. Suplimentul la diploma in copie legalizata;
 5. Atestatul de recunoastere a studiilor, pentru candidatii cetateni straini sau etnici romani din alte tari;
 6. Certificat de competenta lingvistica, pentru candidatii cetateni straini;
 7. Copie legalizata dupa certificatul de nastere;
 8. Copie xerox dupa cartea de identitate;
 9. Copie legalizata dupa certificatul de casatorie (daca este cazul);
 10. Adeverinta medicala tip, eliberata de medicul de familie;
 11. Patru fotografii tip buletin;
 12. Chitanta care sa ateste plata taxei de inscriere;
 13. Dosar plic.

INFORMATII UTILE

Structura planului de învatamânt asigura pregatirea teoretica si practica a viitorilor specialisti în concordanta cu exigentele actuale si de perspectiva în domeniul marketingului. Pe lânga disciplinele de specialitate, se pune un accent deosebit pe însusirea limbilor moderne, a cunostintelor de informatica aplicata, precum si pe efectuarea unor stagii de practica la unitati de prestigiu, cu activitate de profil. Facultatea întretine relatii de colaborare cu facultati de acelasi profil din strainatate si organizeaza schimburi de cadre didactice si studenti  cu acestea.

POSIBILITATI DE INCADRARE PE PIATA MUNCII
Absolventii acestei facultati, economisti specializati în marketing, îsi vor putea desfasura activitatea în: firme nationale si internationale, banci, agentii si reprezentante comerciale din tara si strainatate, organism guvernamentale, organizatii internationale, unitati de cercetare si învatamânt, meserii ce sunt în deplina concordanta cu cadrul national si international al calificarilor.
Pentru alte informatii, va puteti adresa zilnic, între orele 8.00 - 18.00, la Secretariatul facultatii, din Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Corp D2, etaj 1, la tel. 021.330.83.44, 021.330.79.00, sau 021.330.79.11, int. 176, 177.

 Procesul de învăţământ este asigurat de cadre didactice universitare de prestigiu.

CURRICULA

 

Microeconomie
Drept
Informatica economica
Bazele contabilitatii
Management general
Bazele marketingului
Doctrine economice contemporane
Macroeconomie
Informatica economica
Statistica
Finante
Economia si gestiunea întreprinderii
Limba engleza
Politici de marketing
Tehnici promotionale
Economie europeana
Managementul calitati
Sisteme informatice de marketing
Logistica marfurilor
Marketing direct
Relatii publice
Gestiunea fortelor de vânzare
Marketing international

Marketing strategic
Management comercial
Marketing turistic
Marketing financiar-bancar
Proiecte economice
Practica de specialitate
Educatie fizica

DISCIPLINE OPTIONALE
Comportamentul consumatorului
Simulari de marketing
Managementul resurselor umane
Managementul afacerilor internationale
Marketingul micilor afaceri
Marketingul organizatiilor non profit

DISCIPLINE FACULTATIVE
Marketing pe internet
Cercetarea pietelor internationale
Analiza informatiilor de marketing
Managementul marketingului
Marketing relational

 

 

 

    

Acces rapid
 
 • Conturi Studenti
 • Forum Studenti
 • Conturi Cadre Didactice
 • Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei
 • Ministrul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
 • Ministerul Afacerilor Externe

  TURUL UNIVERSITATII

 • Copyright 2011 Toate drepturile rezervate UCDC Home   |  Contact