Home   |  Contact        
   

 

Facultatea de Marketing  a fost infiintata in anul 2011, si este acreditata conform HG 140/2017.

Programul de studii universitare de licenta: MARKETING

LA UNIVERSITATEA CRESTINA "DIMITRIE CANTEMIR" SE FACE CARTE!

Admitere anul universitar 2018-20193 ani învatamânt cu frecventa (IF) - 100 locuri  

3 ani învatamânt cu frecventa REDUSA (IFR) - 100 locuri  

Admiterea in ciclul de studii universitare de licenta se desfasoara pe baza mediei obtinute la examenul de bacalaureat. In cazul mediilor egale obtinute la admitere de catre candidatii situati pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi nota obtinuta la proba scrisa la limba romana, de la examenul de bacalaureat.

Facultatea

Programe de studiu

Durata studiilor
(ani)

Învăţământ cu frecvenţă

Învăţământ cu frecvenţă redusă

Cifra de şcolarizare (locuri)

Stadiul acreditării

Taxa anuală (EUR)

Cifra de şcolarizare (locuri)

Stadiul acreditării

Taxa anuală (EUR)

Facultatea de Marketing

MARKETING IF / IFR

3

100

Acreditat

600

100

Autorizat provizoriu conform
HG 158/.2018

550

 

   INFORMATII UTILE


Etapa I: Sesiunea IULIE


Activitatea

Perioada

Perioada de inscriere si verificare a dosarelor

04.06.2018 - 31.07.2018;

Afisarea listelor provizorii cu candidaţii admisi şi respinşi

31.07.2018

Perioada de contestaţii

31.07.2018-1.08.2018

Afisarea listelor definitive cu candidaţii admisi şi respinşi

01.08.2018

Taxa de scolarizare se achita:
-integral, beneficiind de o reducere de 50 de euro (numai pentru programele de licenta)
sau
-partial, minim 1/3 din taxa de școlarizare. Pentru programele de master se acorda o reducere de 10% doar pentru absolventii de licenta UCDC)                

02.08.2018 - 16.08.2018;

Afisarea rezultatelor etapei I (admiși care au plătit taxa de școlarizare)

17.08.2018;

In cazul neachitării taxei de şcolarizare, locul ocupat este declarat vacant si scos la concurs in etapa a II-a.
Etapa a II-a: Sesiunea SEPTEMBRIE


Activitatea

Perioada

Perioada de inscriere si verificare a dosarelor

01.08.2018 - 28.09.2018

Afisarea listelor provizorii cu candidaţii admisi şi respinşi

29.09.2018;

Perioada de contestaţii

29.09.2018-30.09.2018

Afisarea listelor definitive cu candidaţii admisi şi respinşi

08.10.2018;

Taxa de scolarizare se achita:
-integral, beneficiind de o reducere de 50 de euro (numai pentru programele de licenta)
sau
-partial, minim 1/3 din taxa de școlarizare. Pentru programele de master se acorda o reducere de 10% doar pentru absolventii de licenta UCDC)                        

30.09.2018-07.10.2018

Acte necesare pentru inscriere

 • cerere-tip (de la secretariatul facultăţii);
  • diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox sau adeverinţă de promovare a examenului de bacalaureat, pentru promoţia 2017;
  • diplomă de licenţă - original şi copie xerox sau adeverintă de promovare a examenului de licentă pentru promotia 2017 (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze a doua facultate);
  • suplimentul la diplomă – original si copie xerox;
  • atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;
  • certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini);
  • certificatul de naştere – original si copie xerox;
  • cartea de identitate si copie xerox;
  • certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original si copie xerox  ;
  • adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;
  • patru fotografii tip buletin;
  • chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere;
  • dosar plic.

Taxa de înscriere este de 100 lei si nu se restituie.

  • TAXE ȘI REDUCERI!
  • Pentru a fi înmatriculați, candidații declarați admiși la programele de studii de licență, vor achita taxa de școlarizare:
  • integral, beneficiind de o reducere de 50 euro
  • parțial (minim 1/3 din taxa de școlarizare) până la 16.08.2018 (etapa I) respectiv până la 07.10.2018 (etapa II).
  • Taxele de școlarizare se achită în lei, integral sau în 2-3 rate.
  • Taxa de școlarizare se reduce cu 15% pentru candidații care provin din aceeași familie;
  • 15% primii trei studenți de la învățământul cu frecvență, clasați în funcție de rezultatele obținute la învățătură;
  • Beneficiază de reduceri de taxe:
  • 15% studenții care urmează simultan cursurile a două facultăți din cadrul universității; Reducerea se acorda numai pentru taxa de scolarizare aferenta unui program de studio universitar.
  • 15% absolvenții licențiați ai unei facultăți din cadrul UCDC, sau din alte universități;

Structura planului de învatamânt asigura pregatirea teoretica si practica a viitorilor specialisti în concordanta cu exigentele actuale si de perspectiva în domeniul marketingului. Pe lânga disciplinele de specialitate, se pune un accent deosebit pe însusirea limbilor moderne, a cunostintelor de informatica aplicata, precum si pe efectuarea unor stagii de practica la unitati de prestigiu, cu activitate de profil. Facultatea întretine relatii de colaborare cu facultati de acelasi profil din strainatate si organizeaza schimburi de cadre didactice si studenti  cu acestea.

POSIBILITATI DE INCADRARE PE PIATA MUNCII
Absolventii acestei facultati, economisti specializati în marketing, îsi vor putea desfasura activitatea în: firme nationale si internationale, banci, agentii si reprezentante comerciale din tara si strainatate, organism guvernamentale, organizatii internationale, unitati de cercetare si învatamânt, meserii ce sunt în deplina concordanta cu cadrul national si international al calificarilor.
Pentru alte informatii, va puteti adresa zilnic, între orele 8.00 - 18.00, la Secretariatul facultatii, din Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Corp D2, etaj 1, la tel. 021.330.83.44, 021.330.79.00, sau 021.330.79.11, int. 176, 177.

 Procesul de învăţământ este asigurat de cadre didactice universitare de prestigiu.

CURRICULA

 

Microeconomie
Drept
Bazele contabilitatii
Management general
Bazele marketingului
Doctrine economice contemporane
Macroeconomie
Informatica economica
Statistica
Finante
Limba engleza
Tehnici promotionale
Economie europeana
Managementul calitati
Sisteme informatice de marketing
Logistica marfurilor
Marketing direct
Relatii publice
Gestiunea fortelor de vânzare
Marketing international

Marketing strategic
Management comercial
Marketing turistic
Marketing financiar-bancar
Proiecte economice
Practica de specialitate
Educatie fizica

DISCIPLINE OPTIONALE
Comportamentul consumatorului
Simulari de marketing
Managementul resurselor umane
Managementul afacerilor internationale
Marketingul micilor afaceri
Marketingul organizatiilor non profit

DISCIPLINE FACULTATIVE
Marketing pe internet
Cercetarea pietelor internationale
Analiza informatiilor de marketing
Managementul marketingului
Marketing relational

 

 

 

    

Acces rapid
 
 • Conturi Studenti
 • Forum Studenti
 • Conturi Cadre Didactice
 • Secretariat
 • Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei
 • Ministrul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
 • Ministerul Afacerilor Externe

  TURUL UNIVERSITATII

 • Copyright 2011 Toate drepturile rezervate UCDC Home   |  Contact