Home   |  Contact        
   

 

Facultatea de Marketing  a fost infiintata in anul 2011, si este acreditata conform HG 140/2017.

 

Programul de studii universitare de licenta: MARKETING

LA UNIVERSITATEA CRESTINA "DIMITRIE CANTEMIR" SE FACE CARTE!

   INFORMATII UTILE3 ani învatamânt cu frecventa (IF) - 100 locuri  

3 ani învatamânt cu frecventa REDUSA (IFR) - 100 locuri  

Admiterea in ciclul de studii universitare de licenta se desfasoara pe baza mediei obtinute la examenul de bacalaureat. In cazul mediilor egale obtinute la admitere de catre candidatii situati pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi nota obtinuta la proba scrisa la limba romana, de la examenul de bacalaureat.

Info Admitere

Metodologie admitere


Calendar admitere


Acte inscriere


Taxe si facilitati


Facultatea

Programe de studiu

Durata studiilor
(ani)

Învăţământ cu frecvenţă

Învăţământ cu frecvenţă redusă

Cifra de şcolarizare (locuri)

Stadiul acreditării

Taxa anuală (EUR)

Cifra de şcolarizare (locuri)

Stadiul acreditării

Taxa anuală (EUR)

Facultatea de Marketing

MARKETING IF / IFR

3

100

Acreditat

700

100

Autorizat provizoriu conform
HG 158/.2018

650

Pentru admiterea la programele de studii care nu au probă vocaţională sau de verificare a unor competenţe lingvistice

Acte necesare pentru inscriere

 • cerere-tip (de la secretariatul facultăţii);
 • diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox
 • diplomă de licenţă - original şi copie xerox (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze a doua facultate);
 • suplimentul la diplomă – original si copie xerox;
 • atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;
 • certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini);
 • certificatul de naştere – original si copie xerox;
 • cartea de identitate si copie xerox;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original si copie xerox  ;
 • adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;
 • patru fotografii tip buletin;
 • chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere;
 • dosar plic.
Taxa de înscriere este de 100 lei si nu se restituie.

Structura planului de învatamânt asigura pregatirea teoretica si practica a viitorilor specialisti în concordanta cu exigentele actuale si de perspectiva în domeniul marketingului. Pe lânga disciplinele de specialitate, se pune un accent deosebit pe însusirea limbilor moderne, a cunostintelor de informatica aplicata, precum si pe efectuarea unor stagii de practica la unitati de prestigiu, cu activitate de profil. Facultatea întretine relatii de colaborare cu facultati de acelasi profil din strainatate si organizeaza schimburi de cadre didactice si studenti  cu acestea.

POSIBILITATI DE INCADRARE PE PIATA MUNCII
Absolventii acestei facultati, economisti specializati în marketing, îsi vor putea desfasura activitatea în: firme nationale si internationale, banci, agentii si reprezentante comerciale din tara si strainatate, organism guvernamentale, organizatii internationale, unitati de cercetare si învatamânt, meserii ce sunt în deplina concordanta cu cadrul national si international al calificarilor.
Pentru alte informatii, va puteti adresa zilnic, între orele 8.00 - 18.00, la Secretariatul facultatii, din Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Corp D2, etaj 1, la tel. 021.330.83.44, 021.330.79.00, sau 021.330.79.11, int. 176, 177.

 Procesul de învăţământ este asigurat de cadre didactice universitare de prestigiu.

CURRICULA

 

Microeconomie
Drept
Bazele contabilitatii
Management general
Bazele marketingului
Doctrine economice contemporane
Macroeconomie
Informatica economica
Statistica
Finante
Limba engleza
Tehnici promotionale
Economie europeana
Managementul calitati
Sisteme informatice de marketing
Logistica marfurilor
Marketing direct
Relatii publice
Gestiunea fortelor de vânzare
Marketing international

Marketing strategic
Management comercial
Marketing turistic
Marketing financiar-bancar
Proiecte economice
Practica de specialitate
Educatie fizica

DISCIPLINE OPTIONALE
Comportamentul consumatorului
Simulari de marketing
Managementul resurselor umane
Managementul afacerilor internationale
Marketingul micilor afaceri
Marketingul organizatiilor non profit

DISCIPLINE FACULTATIVE
Marketing pe internet
Cercetarea pietelor internationale
Analiza informatiilor de marketing
Managementul marketingului
Marketing relational

 

 

 

    

Acces rapid
 
 • Conturi Studenti
 • Forum Studenti
 • Conturi Cadre Didactice
 • Secretariat
 • Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei
 • Ministrul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
 • Ministerul Afacerilor Externe

  TURUL UNIVERSITATII

 • Copyright 2011 Toate drepturile rezervate UCDC Home   |  Contact