Home   |  Contact        
   

STUDII UNIVERSTARE DE MASTER

MARKETING SI COMUNICARE IN AFACERI

 

Facultatea de Marketing  a fost infiintata in anul 2011, si este acreditata conform HG 140/2017.

LA UNIVERSITATEA CRESTINA "DIMITRIE CANTEMIR" SE FACE CARTE!


          Admiterea la programele de studii universitare de master se realizeaza pe baza mediei obtinute la examenul de licenta.

Info Admitere

Metodologie admitere


Calendar admitere


Acte inscriere


Taxe si facilitati


 

CIFRE DE SCOLARIZARE

Absolventii licentiati pot continua studiile la programele de studii universitare de master organizate in cadrul facultatii, acreditate ARACIS:

 • MARKETING SI COMUNICARE IN AFACERI (IF
 • Facultatea de Marketing

  Marketing şi comunicare în afaceri

  4 semestre

  75 locuri

  Acreditat

  400 euro/sem

Pentru admiterea la programele de studii care nu au probă vocaţională sau de verificare a unor competenţe lingvistice

Acte necesare pentru inscrierea la programele de master:

   • Cerere-tip (de la secretariatul facultatii);
   • Diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox
   • Diplomă de licenţă - original şi copie xerox (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze a doua facultate);
   • Suplimentul la diplomă – original si copie xerox;
   • Atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;
   • Certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini);
   • Certificatul de naştere – original si copie xerox;
   • Cartea de identitate si copie xerox;
   • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original si copie xerox;
   •  Adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;
   •  Patru fotografii tip buletin;
   •  Chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere;
   •  Dosar plic.

Taxa de înscriere este de 100 lei.

Pentru alte informatii, va puteti adresa zilnic, între orele 8.00 - 18.00, la Secretariatul facultatii, din Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Corp D2, etaj 1, la tel. 021.330.83.44, 021.330.79.00, sau 021.330.79.11, int. 176, 177.

CURRICULA

 

DISCIPLINE  OBLIGATORII

 • Managementul marketingului
 •  Strategii de marketing internaţional
 •  Bazele contabilitatii
 •  Politici economice europene
 •  Comunicare în mediul de afaceri
 •  Functia sociala a marketingului
 •  Metode de analiză a bazelor de date
 •  Dreptul afacerilor


 • Marketing ocupaţional
 •  Strategii de marketing direct
 • Managementul proiectelor pentru dezvoltarea afacerilor
 • Sondajul statistic
 • Marketing online
 • Managementul muncii în afaceri
 • Marketing intelligence
 • Stagiu de cercetare şi documentare practică în vederea elaborării lucrării de disertaţie
 • DISCIPLINE OPTIONALE
 • Business to business în marketing
 •  Audit şi consultanţă în afaceri

 

 

 

    

Acces rapid
 
 • Conturi Studenti
 • Forum Studenti
 • Conturi Cadre Didactice
 • Secretariat
 • Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei
 • Ministrul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
 • Ministerul Afacerilor Externe

  TURUL UNIVERSITATII

 • Copyright 2011 Toate drepturile rezervate UCDC Home   |  Contact