Home   |  Contact        
   

STUDII UNIVERSTARE DE MASTER

MARKETING SI COMUNICARE IN AFACERI

 

Facultatea de Marketing  a fost infiintata in anul 2011, si este acreditata conform HG 140/2017.

LA UNIVERSITATEA CRESTINA "DIMITRIE CANTEMIR" SE FACE CARTE!

Admitere anul universitar 2018-2019

          Admiterea la programele de studii universitare de master se realizeaza pe baza mediei obtinute la examenul de licenta.

CALENDARUL ADMITERII

Etapa I: Sesiunea IULIE


Activitatea

Perioada

Perioada de inscriere si verificare a dosarelor

04.06.2018 - 31.07.2018;

Afisarea listelor provizorii cu candidaţii admisi şi respinşi

31.07.2018

Perioada de contestaţii

31.07.2018-1.08.2018

Afisarea listelor definitive cu candidaţii admisi şi respinşi

01.08.2018

Taxa de scolarizare se achita:
-integral, beneficiind de o reducere de 50 de euro (numai pentru programele de licenta)
sau
-partial, minim 1/3 din taxa de școlarizare. Pentru programele de master se acorda o reducere de 10% doar pentru absolventii de licenta UCDC)                   

02.08.2018 - 16.08.2018;

Afisarea rezultatelor etapei I (admiși care au plătit taxa de școlarizare)

17.08.2018;

In cazul neachitării taxei de şcolarizare, locul ocupat este declarat vacant si scos la concurs in etapa a II-a.
Etapa a II-a: Sesiunea SEPTEMBRIE


Activitatea

Perioada

Perioada de inscriere si verificare a dosarelor

01.08.2018 - 28.09.2018

Afisarea listelor provizorii cu candidaţii admisi şi respinşi

29.09.2018;

Perioada de contestaţii

29.09.2018-30.09.2018

Afisarea listelor definitive cu candidaţii admisi şi respinşi

08.10.2018;

Taxa de scolarizare se achita:
-integral, beneficiind de o reducere de 50 de euro (numai pentru programele de licenta)
sau
-partial, minim 1/3 din taxa de școlarizare. Pentru programele de master se acorda o reducere de 10% doar pentru absolventii de licenta UCDC)                      

30.09.2018-07.10.2018

CIFRE DE SCOLARIZARE

Absolventii licentiati pot continua studiile la programele de studii universitare de master organizate in cadrul facultatii, acreditate ARACIS:

 • MARKETING SI COMUNICARE IN AFACERI (IF
 • Facultatea de Marketing

  Marketing şi comunicare în afaceri

  4 semestre

  75 locuri

  Acreditat

  325 euro/sem

 Acte necesare pentru inscrierea la programele de master:

   • Cerere-tip (de la secretariatul facultatii);
   • Diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox sau adeverinţă de promovare a examenului de bacalaureat, pentru promoţia 2017;
   • Diplomă de licenţă - original şi copie xerox sau adeverintă de promovare a examenului de licentă pentru promotia 2017 (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze a doua facultate);
   • Suplimentul la diplomă – original si copie xerox;
   • Atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;
   • Certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini);
   • Certificatul de naştere – original si copie xerox;
   • Cartea de identitate si copie xerox;
   • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original si copie xerox;
   •  Adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;
   •  Patru fotografii tip buletin;
   •  Chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere;
   •  Dosar plic.

Taxa de înscriere este de 100 lei.

Pentru alte informatii, va puteti adresa zilnic, între orele 8.00 - 18.00, la Secretariatul facultatii, din Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Corp D2, etaj 1, la tel. 021.330.83.44, 021.330.79.00, sau 021.330.79.11, int. 176, 177.

CURRICULA

 

DISCIPLINE  OBLIGATORII

 • Managementul marketingului
 •  Strategii de marketing internaţional
 •  Bazele contabilitatii
 •  Politici economice europene
 •  Comunicare în mediul de afaceri
 •  Functia sociala a marketingului
 •  Metode de analiză a bazelor de date
 •  Dreptul afacerilor


 • Marketing ocupaţional
 •  Strategii de marketing direct
 • Managementul proiectelor pentru dezvoltarea afacerilor
 • Sondajul statistic
 • Marketing online
 • Managementul muncii în afaceri
 • Marketing intelligence
 • Stagiu de cercetare şi documentare practică în vederea elaborării lucrării de disertaţie
 • DISCIPLINE OPTIONALE
 • Business to business în marketing
 •  Audit şi consultanţă în afaceri

 

 

 

    

Acces rapid
 
 • Conturi Studenti
 • Forum Studenti
 • Conturi Cadre Didactice
 • Secretariat
 • Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei
 • Ministrul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
 • Ministerul Afacerilor Externe

  TURUL UNIVERSITATII

 • Copyright 2011 Toate drepturile rezervate UCDC Home   |  Contact