Home   |  Contact        
   

STUDII UNIVERSTARE DE MASTER

MARKETING SI COMUNICARE IN AFACERI

 

Facultatea de Marketing este autorizata sa functioneze conform HG 966/2011. UCDC, acreditata prin legea 238/2002, este evaluata institutional, de catre ARACIS cu GRAD DE INCREDERE RIDICAT, cel mai inalt calificativ care poate fi acordat unei universitati in Romania. mai mult ..

ADMITERE

          Admiterea la programele de studii universitare de master se realizeaza pe baza mediei obtinute la examenul de licenta.

       
CIFRE DE SCOLARIZARE

Absolventii licentiati pot continua studiile la programele de studii universitare de master organizate in cadrul facultatii, acreditate ARACIS:

 • MARKETING SI COMUNICARE IN AFACERI (IF) – 75 locuri

         
           Acte necesare pentru inscrierea la programele de master:

 • Cerere-tip (de la secretariatul facultatii);
 • Diploma de bacalaureat (original si copie legalizata);
 • Diploma de licenta – original si copie legalizata sau adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant unde s-a sustinut examenul de licenta (pentru promotia 2016);
 • Supliment la diploma (copie xerox);
 • Atestatul de recunoastere a studiilor pentru candidatii cetateni straini sau etnici romani din alte tari;
 • Certificat de competenta lingvistica (pentru candidatii cetateni straini);
 • Copie legalizata dupa certificatul de nastere;
 • Copie xerox dupa cartea de identitate;
 • Copie legalizata dupa certificatul de casatorie (daca este cazul);
 • Adeverinta medicala tip eliberata de medicul de familie;
 • Patru fotografii tip buletin;
 • Chitanta care sa ateste plata taxei de inscriere;
 • Dosar plic.

FACILITATI
  Candidatii declarati admisi, absolventi ai Universitatii Crestine Dimitrie Cantemir, beneficiaza de o reducere de 10% din taxa de scolarizare.


Concursul de admitere la programele de studii universitare de master se realizează pe baza mediei obţinute la examenul de licenta.

ACTE NECESARE ADMITERE – programe de master

Inscrierea presupune depunerea unui dosar de inscriere care cuprinde urmatoarele  acte:

 1. Cerere-tip de inscriere, (formular Anexa nr.1, eliberat de secretariatul facultatii);
 2. Diploma de bacalaureat –original si copie legalizata
 3. Diploma de licenta - original si copie legalizata sau adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant, in care se mentioneaza media generala, mediile obtinute in anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma, in cazul celor care doresc sa urmeze cursurile unei a doua facultati sau se inscriu la un program de studii universitare de master.
 4. Suplimentul la diploma in copie legalizata;
 5. Atestatul de recunoastere a studiilor, pentru candidatii cetateni straini sau etnici romani din alte tari;
 6. Certificat de competenta lingvistica, pentru candidatii cetateni straini;
 7. Copie legalizata dupa certificatul de nastere;
 8. Copie xerox dupa cartea de identitate;
 9. Copie legalizata dupa certificatul de casatorie (daca este cazul);
 10. Adeverinta medicala tip, eliberata de medicul de familie;
 11. Patru fotografii tip buletin;
 12. Chitanta care sa ateste plata taxei de inscriere;
 13. Dosar plic.
Pentru alte informatii, va puteti adresa zilnic, între orele 8.00 - 18.00, la Secretariatul facultatii, din Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Corp D2, etaj 1, la tel. 021.330.83.44, 021.330.79.00, sau 021.330.79.11, int. 176, 177.

CURRICULA

 

DISCIPLINE  OBLIGATORII

 • Managementul afacerilor
 •  Strategii de marketing internaţional
 •  Informatica economica
 •  Bazele contabilitatii
 •  Politici economice europene
 •  Comunicare în mediul de afaceri
 •  Marketingul responsabil social
 •  Metode de analiză a bazelor de date
 •  Dreptul afacerilor


 • Politici ocupaţionale pe piaţa muncii
 •  Strategii de marketing direct
 • Managementul proiectelor pentru dezvoltarea afacerilor
 • Sondajul statistic
 • Marketing online Managementul muncii în afaceri
 • Marketing intelligence
 • Stagiu de cercetare şi documentare practică în vederea elaborării lucrării de disertaţie
 • DISCIPLINE OPTIONALE
 • Business to business în marketing
 •  Audit şi consultanţă în afaceri

 

 

 

    

Acces rapid
 
 • Conturi Studenti
 • Forum Studenti
 • Conturi Cadre Didactice
 • Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei
 • Ministrul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
 • Ministerul Afacerilor Externe

  TURUL UNIVERSITATII

 • Copyright 2011 Toate drepturile rezervate UCDC Home   |  Contact