Home   |  Contact        
   

STUDII UNIVERSTARE DE MASTER

MARKETING SI COMUNICARE IN AFACERI

 

Facultatea de Marketing  a fost infiintata in anul 2011, si este acreditata conform HG 140/2017.

ADMITERE

          Admiterea la programele de studii universitare de master se realizeaza pe baza mediei obtinute la examenul de licenta.

CALENDARUL ADMITERII

Etapa I: Sesiunea IULIE


Activitatea

Perioada

Perioada de inscriere si verificare a dosarelor

01.06 -31.07.2017

Afisarea listelor provizorii cu candidaţii admisi şi respinşi

31.07.2017

Perioada de contestaţii

31.07.2017-1.08.2017

Afisarea listelor definitive cu candidaţii admisi şi respinşi

1.08.2017

Plata a minim 25% din taxa de școlarizare                     

02.08.2017-16.08.2017

Afisarea rezultatelor etapei I (admiși care au plătit taxa de școlarizare)

17.08.2017

In cazul neachitării taxei de şcolarizare, locul ocupat este declarat vacant si scos la concurs in etapa a II-a.

Etapa  a II-a: Sesiunea SEPTEMBRIE


Activitatea

Perioada

Perioada de inscriere si verificare a dosarelor

01.08 -29.09.2017

Afisarea listelor provizorii cu candidaţii admisi şi respinşi

29.09.2017

Perioada de contestaţii

29.09.2017-30.09.2017

Afisarea listelor definitive cu candidaţii admisi şi respinşi

30.09.2017

Plata a minim 25% din taxa de școlarizare                     

30.09.2017-07.10.2017

CIFRE DE SCOLARIZARE

Absolventii licentiati pot continua studiile la programele de studii universitare de master organizate in cadrul facultatii, acreditate ARACIS:

 • MARKETING SI COMUNICARE IN AFACERI (IF
 • Facultatea de Marketing

  Marketing şi comunicare în afaceri

  4 semestre

  75 locuri

  Acreditat

  325 euro/sem

 Acte necesare pentru inscrierea la programele de master:

   • Cerere-tip (de la secretariatul facultatii);
   • Diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox sau adeverinţă de promovare a examenului de bacalaureat, pentru promoţia 2017;
   • Diplomă de licenţă - original şi copie xerox sau adeverintă de promovare a examenului de licentă pentru promotia 2017 (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze a doua facultate);
   • Suplimentul la diplomă – original si copie xerox;
   • Atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;
   • Certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini);
   • Certificatul de naştere – original si copie xerox;
   • Cartea de identitate si copie xerox;
   • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original si copie xerox;
   •  Adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;
   •  Patru fotografii tip buletin;
   •  Chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere;
   •  Dosar plic.

FACILITATI

Taxa de înscriere este de 100 lei.

 • Taxele de şcolarizare se achită în lei, integral sau în 2-3 rate.
 • Taxa de şcolarizare se reduce cu 15 % pentru candidaţii care provin din aceeaşi familie, pentru absolvenţi licenţiaţi ai unei facultăţi din cadrul UCDC sau din alte universităţi, precum şi pentru studenţii care urmează simultan cursurile a două facultăţi din cadrul Universităţii.
 • Primii trei studenţi de la învăţământul cu frecvenţă, clasaţi în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură, beneficiază, în timpul anilor de studii, de reducerea cu 15 % a taxei de şcolarizare.
 • Candidatii declarati admisi care achită integral taxa de scolarizare până la data de 07.10.2017 beneficiază de o reducere de 50€.
ACTE NECESARE ADMITERE – programe de master

 

 • Cerere-tip (de la secretariatul facultatii);
 • Diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox sau adeverinţă de promovare a examenului de bacalaureat, pentru promoţia 2017;
 • Diplomă de licenţă - original şi copie xerox sau adeverintă de promovare a examenului de licentă pentru promotia 2017 (în cazul candidaţilor care doresc să urmeze a doua facultate);
 • Suplimentul la diplomă – original si copie xerox;
 • Atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;
 • Certificat de competenţă lingvistică (pentru candidaţii cetăţeni străini);
 • Certificatul de naştere – original si copie xerox;
 • Cartea de identitate si copie xerox;
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original si copie xerox;
 •  Adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;
 •  Patru fotografii tip buletin;
 •  Chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere;
 •  Dosar plic.
Pentru alte informatii, va puteti adresa zilnic, între orele 8.00 - 18.00, la Secretariatul facultatii, din Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Corp D2, etaj 1, la tel. 021.330.83.44, 021.330.79.00, sau 021.330.79.11, int. 176, 177.

CURRICULA

 

DISCIPLINE  OBLIGATORII

 • Managementul marketingului
 •  Strategii de marketing internaţional
 •  Bazele contabilitatii
 •  Politici economice europene
 •  Comunicare în mediul de afaceri
 •  Functia sociala a marketingului
 •  Metode de analiză a bazelor de date
 •  Dreptul afacerilor


 • Marketing ocupaţional
 •  Strategii de marketing direct
 • Managementul proiectelor pentru dezvoltarea afacerilor
 • Sondajul statistic
 • Marketing online
 • Managementul muncii în afaceri
 • Marketing intelligence
 • Stagiu de cercetare şi documentare practică în vederea elaborării lucrării de disertaţie
 • DISCIPLINE OPTIONALE
 • Business to business în marketing
 •  Audit şi consultanţă în afaceri

 

 

 

    

Acces rapid
 
 • Conturi Studenti
 • Forum Studenti
 • Conturi Cadre Didactice
 • Secretariat
 • Link-uri utile
   
 • Ministerul Educatiei
 • Ministrul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
 • Ministerul Afacerilor Externe

  TURUL UNIVERSITATII

 • Copyright 2011 Toate drepturile rezervate UCDC Home   |  Contact